Werkwijze

Werkwijze en investeringskosten

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan mijn diensten en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.
We plannen een uur in voor een kennismaking en intakegesprek.
We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
Ervaring leert dat er in een kennismakingsgesprek veel informatie op je afkomt. Daarom stuur ik na afloop een samenvatting en indien gewenst, een voorstel voor een coachingsprogramma en de investeringskosten.

Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je eenmalig het tarief van € 69,–.

Wil je gebruik maken van mijn diensten en kies je voor een coachingtraject, dan is deze kennismaking en intake gratis.

Belastingaftrek mogelijk

Voor particulieren is de coaching als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Onze praktijk is vrijgesteld van BTW.