Werkwijze

Werkwijze en investeringskosten

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan mijn diensten en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.
We plannen een uur in voor een kennismaking en intakegesprek.
We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
Ervaring leert dat er in een kennismakingsgesprek veel informatie op je afkomt. Daarom stuur ik, indien gewenst, na afloop een samenvatting en indien gewenst, een voorstel voor een coachingsprogramma en de investeringskosten.

Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je eenmalig het intake-tarief van € 75,–.

Wil je gebruik maken van mijn diensten en kies je voor een coachingtraject, dan is deze kennismaking en intake gratis.

Coaching en begeleiding vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de WMO

Soms is het mogelijk, om de coachings- en begeleidingskosten voor een deel vergoed te krijgen vanuit een Persoonsgebonden Budget.

Lees hier over de tarieven en vind meer uitleg over het PGB.

Kun je gebruik maken van een PGB via de WMO? Dan kan het zijn, dat je niet het volledige uurtarief krijgt vergoed.
Over het algemeen vergoedt de gemeente een gedeelte van het uurtarief van de zorgverlener (zzp-er in de zorg).
Je betaalt dan zelf het resterende deel. 

Meestal kunnen die kosten tot max. 50% worden afgetrokken van de belasting.

Een aanvraag PGB moet bij de gemeente ingediend worden. Wij kunnen je daarmee helpen.
Hou er rekening mee, dat er enkele weken tot enkele maanden kunnen verstrijken, voor er een definitief oordeel van de gemeente is.
In dat geval, kom je op onze wachtlijst en zodra de goedkeuring binnen is, kunnen we starten.

*Wanneer je het coachingstraject zelf betaalt, is er geen wachtlijst*

Let op! Sommige gemeenten keuren aanvragen voor een PGB af en verwijzen naar een contractant die Zorg In Natura (ZIN) levert. 
Dat is voor de gemeente makkelijker, maar voor u niet beter! 

De gemeente mag uw aanvraag voor een PGB niet weigeren!

Lees meer hier

 

Belastingaftrek mogelijk

Voor particulieren is de coaching als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.