Werkwijze

Werkwijze en investeringskosten

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan mijn diensten en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.
We plannen een uur in voor een kennismaking en intakegesprek.
We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
Ervaring leert dat er in een kennismakingsgesprek veel informatie op je afkomt. Daarom stuur ik, indien gewenst, na afloop een samenvatting en indien gewenst, een voorstel voor een coachingsprogramma en de investeringskosten.

Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je eenmalig het intake-tarief van € 50,–.

Wil je gebruik maken van mijn diensten en kies je voor een coachingtraject, dan is deze kennismaking en intake gratis.

Coaching en ambulante levensloopbegeleiding vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de WMO

Soms is het mogelijk, om de coachings- en begeleidingskosten voor een deel vergoed te krijgen vanuit een Persoonsgebonden Budget.

Lees hier over de tarieven en vind meer uitleg over het PGB.

Coaching en ambulante levensloopbegeleiding via een Individuele WLZ PGB
Onze diensten kunnen ook vergoed worden vanuit een WLZ  PGB.
Kijk voor meer info op de website van Per Saldo

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.