Relatiecoaching

Ben je op zoek naar relatiecoaching bij Autisme / ASS ( Systeemtherapie)

Bij ons kun je terecht voor live relatietherapie als onderdeel van de coaching / begeleiding bij autisme/ASS of ADD/ADHD of als aparte relatietherapie.
Relatiecoaching ( en ook gezinscoaching ) wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Voor een duidelijke omschrijving van systeemtherapie verwijs ik graag door naar de pagina daarover op Wikipedia .

Wanneer relatietherapie bij autisme of ASS

Jouw relatie begon met een intense verliefdheid die zich ontwikkelde tot een diep gevoel van verbondenheid. Maar degene die het dichtst bij je staat kan ook pijn en verdriet veroorzaken. Elke relatie ondervindt zijn hoge pieken en diepe dalen. Het kan gebeuren dat jullie vastlopen in negatieve patronen. Wanneer de stress oploopt zijn jullie niet goed in staat om elkaar objectief te aanschouwen en te begrijpen. Je reageert vanuit je pijn en bijbehorende emotie. Jullie raken verstrikt in een patroon van miscommunicatie, negativiteit en onbegrip. Onderliggende verlangens en behoeftes worden hierdoor niet goed geuit. De verbinding is kwijt en je weet niet meer hoe je op je partner moet reageren. Wanneer één of beide partners last heeft of hebben van autisme/ASS of ADD/ADHD kan ook dat een grote invloed hebben op de relatie. Als je merkt dat je relatie je al tijden meer energie kost dan hij je oplevert of als er steeds een terugkerend probleem of conflict speelt in je relatie, kan het fijn zijn om daar samen met een autismecoach naar te kijken.

Hulp van een autismecoach kan zinvol zijn wanneer je je herkent in één of meerdere punten:

  • Je hebt zelf in te grote mate last van je relatieproblemen
  • Jouw partner ervaart ook last van de relatieproblemen
  • Je hebt een diagnose autisme/ASS of ADD/ADHD of hebt een vermoeden hiervan en hebt het idee dat dit een nadelige invloed op je relatie heeft
  • Jullie komen steeds in dezelfde discussies of ruzies terecht
  • Je hebt kinderen die lijden onder de relatieproblemen
  • De verbinding in je relatie wordt steeds minder diep of lijkt helemaal te zijn verdwenen
  • Je hebt het gevoel dat je partner je niet echt begrijpt en het lukt je niet hier verandering in te brengen

 

Stuur een bericht

Wat doet relatietherapie bij autisme of ASS?

Relatietherapie bij autisme of relatietherapie bij AD(H)D bij Autismecentraal heeft als uitgangspunt om het begrip  en de emotionele verbondenheid tussen jou en je partner te herstellen en/of te versterken. Daarbij houden we rekening met de bijzonderheden die in jullie relatie kan spelen door de AD(H)D of autisme. Het uiteindelijke doel is dat je allebei jezelf kunnen zijn, beter met elkaar leert communiceren en vanuit je eigen waarden de verbinding met de ander vindt. Jullie zullen uiteindelijk sterker in de relatie staan.

 

Hoe gaat relatietherapie bij autisme of ASS in zijn werk?

Jullie traject start met een intake. Wat is er precies aan de hand, wat hebben jullie al gedaan en wat willen jullie graag bereiken? Wat zijn je sterke en minder sterke kanten in jullie relatie?

De start van de relatietherapie bij autisme of de relatietherapie bij ADHD is intensief, met afspraken op regelmatige basis. Daarna wordt er afgebouwd naar minder sessies. Deze afspraken kunnen plaatsvinden in onze praktijkruimtes in Emmen of Coevorden of bij jullie thuis.

Tijdsduur traject en nazorg 

Als we jullie doelstellingen – die we vooraf vaststellen – bereikt hebben of als de weg daar naartoe structureel gevonden is, dan beëindigen we in overleg het traject. Dit is gemiddeld na 5 tot 7 sessies – binnen een periode van 3 tot 4 maanden, afhankelijk van de problematiek en gekozen frequentie. Dat is niet het einde van jullie harde werken tijdens de sessies en de periodes daartussenin, maar het begin van de weg naar een gezonde relatie. Jullie staan er dan weer alleen voor. Dat kan soms best lastig zijn. Wij staan jullie daarom dan nog een periode bij met kosteloze nazorg.

De eerste 3 maanden na beëindiging van het traject zijn wij telefonisch of per WhatsApp bereikbaar voor korte hulpvragen als jullie er samen even niet uitkomen. Wij kunnen je dan voorzien van tips en adviezen of we kunnen een luisterend oor zijn. De rust kan dan snel weer terugkeren.

Daarnaast bieden we na ieder kwartaal gedurende de eerste 9 maanden na beëindiging van het traject een nazorg-consult. Dat is een kort (telefonisch) consult van ca. 15 minuten en bedoeld om samen vast te stellen of jullie nog op de goede weg zitten.

Het kan voorkomen dat wij adviseren een aantal sessies terug te keren om mogelijk onbesproken of hardnekkige zaken die spelen (als)nog op te lossen.

Binnen de relatietherapie ga je op zoek naar de negatieve interactiepatronen die tussen jullie zijn ontstaan. Onder harde negatieve reacties, zoals boosheid of terugtrekken, liggen vaak andere gevoelens zoals pijn of eenzaamheid. Deze zachtere gevoelens gaan verloren onder de harde reacties, waardoor ze niet meer worden gevoeld of waargenomen. Door contact te maken met met deze onderliggende gevoelens wordt duidelijk waar de pijn zit en waar behoeftes liggen. Door deze naar elkaar te uiten kunnen jullie dichter tot elkaar komen. In deze volgende fase staat het versterken en/of vergroten van de verbinding tussen jullie centraal. Door opdrachten binnen en buiten de sessies, wordt gewerkt aan inzicht en het veranderen van de dynamiek tussen jullie. Omdat het belangrijk is dat je nieuwe patronen aanleert, ga je zelf ook thuis aan de slag. Op deze manier zullen jullie in de toekomst minder snel in dezelfde patronen terug vallen.

Wij werken met de volgende methodes:  Betere Relaties bij Autisme – Meer rust bij Autisme en ASS bij je man, wat dan?

Daarnaast zetten we regelmatig de Matrix Methode in.

Het type coaching wordt afgestemd op jullie behoeften en doelen. Meestal wordt er een combinatie gebruikt van verschillende methoden.

 

Whatsapp met ons

Relatietherapie bij ASS is een waardevolle investering

Relatietherapie is een behoorlijke uitgave. Dat realiseren wij ons. Het kan je echter veel opleveren. De keuze voor een echtscheiding wordt te vaak gemaakt zonder een goede poging tot het redden van de relatie. Terwijl herstel in veel gevallen mogelijk is, is onze ervaring.

De totale investering voor een volledig relatietherapie-traject van gemiddeld 5 tot 7 sessies bij AutismeCentraal bedraagt netto tussen de € 1.750,00 en € 2.750,00. Hierop komt mogelijke vergoeding of belastingaftrek nog in mindering. Zie de pagina Tarieven voor meer info.
Relatietherapie wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Relatietherapie wordt door onze cliënten gezien als een goede investering.  Een goede relatie is wat waard en een slechte relatie kan kostbare gevolgen hebben.

De kosten van het niet investeren in je relatie – en dus (op termijn) scheiden – kunnen een veelvoud hiervan zijn.

Waarom Autismecentraal?

Bij Autismecentraal besteden we veel aandacht aan wie jij bent als persoon. Autismecentraal bestaat uit een team van enthousiaste professionals met ervaring in zowel coaching, training als behandeling. Niet vanaf een papiertje, maar met expertise vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. Dit betekent dat je niet bij ‘zomaar’ een coach terecht komt, maar bij een professional die weet waar hij of zij het over heeft. Autismecentraal heeft expertise op het gebied van autisme en ADHD/ADD/ PDD-NOS en Asperger binnen relaties. Samen willen wij relaties leuker en fijner maken.

 

Aanmelden of meer weten over relatietherapie bij autisme of  / ASS ?

 

Contact

 

De snelle checks

✓ Geen verwijzing van huisarts nodig

✓ Geen wachtlijst

✓ Geschikt voor volwassenen (18+)

✓ Ook zakelijke trajecten

✓ Online, bij jou thuis ( vraag naar de voorwaarden!) of op in onze praktijkruimte in Coevorden of op een zakelijke locatie volgens afspraak

 

Relatietherapie

Relatietherapie valt buiten het standaard vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat de basisverzekering geen dekking biedt voor relatietherapie.

Indien je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten, dan valt relatietherapie bij enkele zorgverzekeraars onder de dekking van alternatieve en complementaire zorg. Vergoeding is dan eventueel deels mogelijk. De vergoedingen zijn in dat geval vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt je aanvullende verzekering de therapiekosten, dan heeft iedere verzekerde partner recht op de vastgestelde vergoeding. Voordeel van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is dat het eigen risico niet wordt aangesproken. Let wel: Wij hebben geen afspraken of contracten met zorgverzekeraars of belangenverenigingen. Dat is een bewuste keuze om onze onafhankelijkheid en specifieke werkwijze te waarborgen. Wij vragen je zelf naar de mogelijkheden en voorwaarden te informeren bij je zorgverzekeraar.

Daarnaast kan relatietherapie fiscaal aftrekbaar zijn onder ‘specifieke zorgkosten’, indien je voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst daaraan stelt en afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wij verwijzen je naar de belastingdienst voor meer info.

Relatietherapie kan ook via de werkgever lopen, zeker in de huidige tijd. Soms vergoedt de werkgever alle kosten voor een traject, maar gedeeltelijke vergoeding komt ook voor. Informeer hiervoor bij je werkgever.

 

Ook mogelijk interessant voor jou

 

Coaching en begeleiding bij ADHD, ADD of autisme bij volwassenen