Levensloopbegeleiding

“Belangrijk voor goede hulpverlening: echte interesse. Niet van tevoren behoeften invullen, maar nieuwsgierig zijn naar de andere persoon

Als coach kan ik je ook levensloopbegeleiding bieden.

Het doel van levensloopbegeleiding is om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen draaien in de maatschappij. 

Leren plannen en structuur aanbrengen in je dagelijkse leven. Ik leer je hoe jij je administratie kunt bijhouden. Hoe je overzicht creëert op je inkomsten en uitgaven (budgetbegeleiding).  En hoe je op tijd je afspraken nakomt, bij de dokter, op je werk of op school. Hoe je jouw huis schoon houdt d.m.v een weekplanning. Samen een boodschap doen of een bezoek aan instanties zoals het gemeentehuis of  UWV is mogelijk. Alles op jouw tempo en op een manier waar jij je goed bij voelt. Indien door jou gewenst, betrekken we ook je partner, ouders of werkgever bij de coaching. Samen gaan we ontdekken, waar jouw behoeften liggen, wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die het beste kan inzetten om die rust en balans te vinden en te houden. In je privéleven én op je werk.

“Mensen coachen die verzuimen of dreigen te verzuimen vanwege hoge werkdruk en/of stress”

Om levensbrede coaching te geven, is het van belang om met elkaar te werken daar waar jij je lekker voelt. De coaches van Help-Aut: Autismecoach kunnen ook bij jou thuis komen of op het werk. Op basis van het intakegesprek wordt er een duidelijk doel en plan opgesteld. Alles kan besproken worden. En ook al werken we met duidelijke regels en een vastomlijnd en gestructureerd plan, jij bepaalt uiteindelijk altijd, wat het onderwerp van gesprek is en waar we aan gaan werken.

Wat mag je van een levensbrede begeleider verwachten?

De kwaliteiten van een levensloopbegeleider

Wat mag je van een levensloopbegeleider verwachten?

 • Heeft ervaring met autisme
 • Stelt jouw autonomie en zelfredzaamheid centraal
 • Levert vraaggericht maatwerk
 • Probeert verder te kijken dan het zichtbare gedrag; begrijpt dat er een onuitgesproken hulpvraag kan schuilen achter bijzonder gedrag
 • Heeft coachingsvaardigheden
 • Is op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van werk, zorg, scholing en vrije tijdsbesteding
 • Voorziet mogelijke problemen en komt in actie voordat het misgaat
 • Kent jouw talenten en helpt je om kansen zo goed mogelijk te benutten
 • Is in staat om hulp te coördineren tijdens een crisissituaties
 • Vindt het geen probleem om voor langere tijd flexibel ingezet te worden gesteld en is snel beschikbaar indien nodig
 • Bewaakt de balans tussen inspanning en ontspanning; is alert op overbelasting
 • Bouwt een langdurige vertrouwensrelatie op met jou en je naasten
 • Begrijpt dat je niet altijd zelf (tijdig) om hulp vraagt
 • Onderhoudt (als jij dat goed vindt) goed contact met voor jou belangrijke personen op verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, school en gezondheid. Begrijpt dat er door jouw autisme problemen kunnen ontstaan in de interactie met deze personen en helpt je om deze op te lossen
 • Kan goed inschatten wanneer je aanpassingen nodig heb in jouw omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van scholing of werk
 • Is goed op de hoogte van eventuele bijkomende aandoeningen zoals depressie of angst en begrijpt de invloed hiervan op jouw functioneren
 • Begeleidt je zoveel mogelijk op de plek waar je problemen ondervindt, bijvoorbeeld op school of op je werk
 • Is in staat om, indien nodig, structuur aan te brengen in jouw leven
 • Heeft een goed beeld van jouw functioneren op alle levensgebieden zoals werk, wonen, relaties en vrije tijd
 • Formuleert heldere doelen en evalueert die regelmatig met jou
 • Is open en geduldig en in staat om zonder waardeoordeel naar gedrag te kijken
  (Bron: NVA)