Ambulante begeleiding

 

AutismeCentraal biedt ook de mogelijkheid tot ambulante begeleiding

Wat doet AutismeCentraal

AutlismeCentraal biedt dienstverlening op het gebied van wonen, werken, studie en vrije tijd aan:

 • Mensen met autisme met en zonder LVB
 • Professionals
 • Ouders / direct betrokkenen
 • Werkgevers ( o.a. Praxis, Karwei, Jonkman, Bril, Het Goed, Blokker, Hema, Bakker Bart, Stuifzand bv)

 

Ambulante begeleiding 

Wij richten ons bij onze ambulante begeleiding op jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen met een normaal of bovengemiddeld IQ en
daarnaast begeleiden wij,  dmv de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en volgens de presentiemethode, mensen met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met ASS.

Begeleiding van personen met een licht verstandelijke beperking ( met en zonder ASS)

Het doel daarbij is het vergroten van zelfredzaamheid bij mensen met een LVB en / of met psychosociale of psychiatrische problematiek.
Wij hebben ruime ervaring met comorbiditeit zoals narcisme en anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen.
Bij ambulante begeleiding richten wij ons voornamelijk op woonbegeleiding in combinatie met de presentiebenadering.
Wij werken daarbij nauw samen met diverse netwerkpartners en instanties op de sociale kaart, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverleners, schoolvertegenwoordigers en werkgevers. 

Ambulante begeleiding, ook wel levensloopbegeleiding genoemd, is een vorm van pro-actieve ondersteuning in het dagelijks leven en bij naderende verandering in de levensomstandigheden.
Het doel is een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. We streven ernaar dat cliënt de vaardigheden bezit om zoveel mogelijk op eigen kracht te kunnen doen. De ondersteuning vindt plaats in de directe omgeving. Dat kan zijn thuis, op school of op de werkplek.

Levensloopbegeleiding bestaat o.a. uit het begeleiden en structureren van dagelijkse werkzaamheden van personen met een licht verstandelijke beperking en van personen met normale en met hoge intelligentie, met en zonder (kenmerken van) autisme, adhd, add en hsp.

Wij werken ambulant in de regio Drenthe en Overijssel.

Om redelijke reistijden en reiskosten te kunnen waarborgen, hebben wij ons werkgebied binnen Drenthe en Overijssel moeten afbakenen.
Hieronder ziet u , binnen de cirkel, ons werkgebied voor ambulante begeleiding en voor coaching op de werkplek. 

Reguliere coaching vindt altijd plaats in onze praktijk in Coevorden.
Ambulante begeleiding voor mensen met autisme met een normaal of hoog iq.

Deze begeleiding kent diverse vormen en wordt altijd individueel en op maat vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan levensloopbegeleiding; begeleiding bij studie rondom plannen en organiseren; in werk bij het vinden en behouden van een betaalde baan; in de woonsituatie bij het organiseren en ordenen van een (zelfstandig) huishouden. De begeleiding is altijd gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, bewustwording, het stimuleren zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken.

AutismeCentraal verzorgt info-avonden aan professionals die met mensen met autisme werken. Met name aan jobcoaches, woon- of werkbegeleiders en leerkrachten. AutismeCentraal wordt ingeschakeld voor advies bij vraagstukken uit de praktijk.

In de begeleiding van jongeren en volwassenen worden ouders of anderen uit de directe omgeving vaak betrokken. Dit leidt tot inzicht en begrip en biedt handvatten voor de omgang.

“Het gaat bij ons om jou”

Zowel bij mensen met als zonder een beperking werken we samen o.a. aan:

 

• Overzicht en inzicht krijgen
• Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden 
• Het verminderen van stress
• Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
• Zo zelfstandig mogelijk wonen
• Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden

Individuele begeleiding

– het maken van een afspraak bij de dokter, gemeente of UWV.
– Begeleiden tijdens bezoeken aan officiële instanties.
– Begeleiden tijdens de huishoudelijke werkzaamheden en / of boodschappen doen.
– Huiswerkbegeleiding ( plannen / structureren)

Wat mag je verwachten van een levensloopbegeleider?


Het doel van levensloopbegeleiding is om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen draaien in de maatschappij. 

Begeleiding bij het leren plannen en structuur aanbrengen in je dagelijkse leven.  Samen gaan we bekijken hoe jij je administratie kunt bijhouden. Hoe je overzicht creëert op je inkomsten en uitgaven (budgetbegeleiding).  En hoe je op tijd je afspraken nakomt, bij de dokter, op je werk of op school. Hoe je jouw huis schoon houdt d.m.v een weekplanning. Samen een boodschap doen of een bezoek aan instanties zoals het gemeentehuis of  UWV is mogelijk. Alles op jouw tempo en op een manier waar jij je goed bij voelt. Indien door jou gewenst, betrekken we ook je partner, ouders of werkgever bij de coaching. Samen gaan we ontdekken, waar jouw behoeften liggen, wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die het beste kan inzetten om die rust en balans te vinden en te houden. In je privéleven én op je werk.

“Mensen coachen die verzuimen of dreigen te verzuimen vanwege hoge werkdruk en/of stress”

Om levensbrede coaching te geven, is het van belang om met elkaar te werken daar waar jij je lekker voelt. De coaches van AutismeCentraal kunnen bij jou thuis komen of op het werk. Op basis van het intakegesprek wordt er een duidelijk doel en plan opgesteld. Alles kan besproken worden. En ook al werken we met duidelijke regels en een vastomlijnd en gestructureerd plan, jij bepaalt uiteindelijk altijd, wat het onderwerp van gesprek is en waar we aan gaan werken.

Wat mag je van ambulante begeleiding verwachten?

De kwaliteiten van een levensloopbegeleider

Wat mag je van een levensloopbegeleider verwachten?

 • Heeft ervaring met autisme met en zonder LVB,  nah, adhd, add en comorbiditeit ( psychiatrische en/of lichamelijke klachten).
 • Stelt jouw autonomie en zelfredzaamheid centraal
 • Levert vraaggericht maatwerk
 • Probeert verder te kijken dan het zichtbare gedrag; begrijpt dat er een onuitgesproken hulpvraag kan schuilen achter bijzonder gedrag
 • Heeft coachingsvaardigheden
 • Is op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van werk, zorg, scholing en vrije tijdsbesteding
 • Voorziet mogelijke problemen en komt in actie voordat het misgaat
 • Kent jouw talenten en helpt je om kansen zo goed mogelijk te benutten
 • Is in staat om hulp te coördineren tijdens een crisissituaties
 • Vindt het geen probleem om voor langere tijd flexibel ingezet te worden gesteld en is snel beschikbaar indien nodig
 • Bewaakt de balans tussen inspanning en ontspanning; is alert op overbelasting
 • Bouwt een langdurige vertrouwensrelatie op met jou en je naasten
 • Begrijpt dat je niet altijd zelf (tijdig) om hulp vraagt
 • Onderhoudt (als jij dat goed vindt) goed contact met voor jou belangrijke personen op verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, school en gezondheid. Begrijpt dat er door jouw autisme problemen kunnen ontstaan in de interactie met deze personen en helpt je om deze op te lossen
 • Kan goed inschatten wanneer je aanpassingen nodig heb in jouw omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van scholing of werk
 • Is goed op de hoogte van eventuele bijkomende aandoeningen zoals depressie of angst en begrijpt de invloed hiervan op jouw functioneren
 • Begeleidt je zoveel mogelijk op de plek waar je problemen ondervindt, bijvoorbeeld thuis,  op school of op je werk
 • Is in staat om, indien nodig, structuur aan te brengen in jouw leven
 • Heeft een goed beeld van jouw functioneren op alle levensgebieden zoals werk, wonen, relaties en vrije tijd
 • Formuleert heldere doelen en evalueert die regelmatig met jou
 • Is open en geduldig en in staat om zonder waardeoordeel naar gedrag te kijken
  (Bron: NVA)

“Belangrijk voor goede hulpverlening: echte interesse.
                                                              Niet van tevoren behoeften invullen, maar nieuwsgierig zijn naar de andere persoon