Help-Aut: Autismecoach

Help-Aut: Autismecoach. Voor mensen in het autismespectrum. Met en zonder diagnose.  download de brochure

Heb jij (kenmerken van) autisme (ASS), ADHD of ADD?  Je herkent misschien een patroon in de problemen waar jij, je partner of je kind steeds tegenaan loopt. Je ervaart regelmatig terugkerende problemen en teleurstellingen op het werk of op school, met collega’s, je werkgever of met leraren.
Of het lukt je niet om je baan te houden. Je gaat van werkgever naar werkgever. Je zit regelmatig ziek thuis omdat het op je werk niet goed gaat. Relaties lopen stuk omdat je chaotisch bent. Of te direct in je opmerkingen.
Er is altijd drukte in je hoofd en je krijgt je zaken niet op orde.

Met autisme word je geboren. Mensen met autisme verwerken informatie in hun hersenen op een andere manier. Dit blijft je hele leven een rol spelen. En daar kun je prima mee leven. Maar soms is het wel prettig om er eens met iemand over te praten. Iemand die gewoon luistert zonder op- en aanmerkingen of veroordelingen. Iemand die zelf ervaring heeft met autisme en weet waar je het over hebt. En je kan helpen om de dingen zo aan te pakken, dat je makkelijker met je autisme spectrum stoornis kunt omgaan.

Ben jij op zoek naar een luisterend oor, naar betere relaties met de mensen om je heen en wil je minder stress en meer rust in je hoofd?

Help-Aut: Autismecoach is er voor jou! Hulp bij autisme. 

Als coaches bekijken we samen met jou hoe je het meeste uit je leven kan halen. We betrekken daarbij alle gebieden die voor jou belangrijk zijn. Thuis, werk, relaties, financiën, religie, school, sport en alle andere mogelijke zaken worden besproken, geoptimaliseerd en zo goed mogelijk afgestemd op andere levensgebieden. Die afstemming van levensgebieden en het vinden van de beste balans daartussen is de specialiteit van de autismecoach.

Afstemming tussen levensgebieden kan bijvoorbeeld betrekking hebben op balans tussen vrijetijdsbesteding en werk. Maar ook op de balans tussen ziekte en werk.
Als autismecoach begeleiden we je, indien gewenst, ook tijdens gesprekken met instanties als het UWV, het CAK, de gemeente en met de eigen werkgever.

Levensbrede coaching en begeleiding

Om levensbrede coaching te geven, is het van belang om met elkaar te werken daar waar jij je lekker voelt.
De coaches van Help-Aut: Autismecoach komen bij jou thuis, op het werk of waar je wilt. 
Op basis van het intakegesprek wordt er een duidelijk doel en plan opgesteld.
Alles kan besproken worden. En ook al werken we met duidelijke regels en een vastomlijnd en gestructureerd plan, jij bepaalt uiteindelijk altijd, wat het onderwerp van gesprek is en waar we aan gaan werken.

Daarnaast geven wij  ook relatiecoaching voor partners waar bij in hun relatie (een vermoeden van) autisme een rol speelt. Samen werken we toe naar een liefdevolle, gelijkwaardige verbinding. Daarbij rekening houdende met de verschillende persoonlijkheden.

Help-Aut: Autismecoach werkt met 2 doelgroepen:

Jongvolwassenen en volwassenen met een normale tot hoge intelligentie met kenmerken of een diagnose van een autismespectrumstoornis:
klassiek Autisme,  ADHD, ADD, Asperger, PDD-nos, een burn-out, eetstoornis, hooggevoeligheid of een combinatie hiervan.Help-Aut: Autsimecoach Gezinscoaching

  1. Kinderen en jongvolwassenen vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar ( Coach: Piet Litmaath)
  2. Volwassenen vanaf 18 jaar (Coach: Janet Litmaath, Piet Litmaath)

Ambulante Autismebegeleiding

Wij richten onze ondersteuning op kinderen vanaf 13 jaar,  jongeren en volwassenen. Vanuit onze praktijk werken wij voornamelijk in de regio Drenthe en Overijssel.
Ambulante autismebegeleiding richt zich niet enkel op de cliënt met autisme, maar ook op het systeem en de mensen eromheen.
Begeleiding wordt levensbreed ingezet.
Indien de afspraak op een andere locatie dan mijn spreekuurlocatie plaatsvindt, zullen ook reiskosten in rekening gebracht worden.

Coaching
In principe gaat onze ambulante autismebegeleiding altijd gepaard met coaching, maar alleen coaching is uiteraard ook mogelijk.

Autismebegeleiding kan zowel door werkgevers, bedrijven, instanties als door particulieren zelf aangevraagd worden.

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”