Algemene voorwaarden en AVG

  Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG per 01-01-2022 ​ ​Artikel 1 | Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Alle voorgaande exemplaren komen met verschijnen van dit document te vervallen. ​ Artikel … Meer lezen over Algemene voorwaarden en AVG