Aanvraag WMO-PGB

Cliënt-informatie – Uitleg PGB-aanvraag en onze werkzaamheden per 7-10- 2021

U hebt voor onze dienstverlening gekozen, omdat wij gespecialiseerd zijn in het werken met en begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met (kenmerken van) autisme. Met en zonder diagnose. Onze praktijk valt onder de formele zorgverlening. Ons AGB-nummer is 41787008.

Vergoeding van onze diensten.

Onze diensten kunnen zowel door u zelf betaalt worden als d.m.v. een vergoeding uit een PGB/WMO. (Persoonsgebonden Budget / Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Indien u ervoor kiest, de facturen zelf te betalen, dan ontvangt u maandelijks, aan het einde van de maand, per e-mail onze maandfactuur.
Hierop staat een overzicht van het aantal coachuren, het uurtarief en het totaalbedrag.
Wij hanteren een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

Betaling kan ook plaatsvinden via een vergoeding uit een PGB via de WMO. Wij werken niet met Zorg In Natura (ZIN).

Wat is het verschil tussen PGB en ZIN?

Voor cliënten in een bijstands- of uitkeringssituatie hanteren wij aangepaste tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De PGB-aanvraag bij de gemeente: Wat kunnen wij voor u doen:

Een PGB aanvragen bij de gemeente bestaat uit 6 onderstaande stappen. Kiest u ervoor, om een PGB vanuit de WMO aan te vragen voor individuele begeleiding, dan verzorgen wij, tegen een éénmalige vergoeding van € 125,–,  alle voorkomende administratie voor u, samen met u.

 

 1. Allereerst doen we een korte schriftelijke melding bij de WMO-afdeling van uw gemeente. Dit doen we altijd schriftelijk, zodat duidelijk is, wanneer we contact hebt opgenomen met de gemeente.
 2. In goed overleg besluiten we, of er een Persoonlijk Plan wordt geschreven.
  In dit plan beschrijven we, wat u wel en niet kunt, en waar u hulp bij nodig hebt.
  Of waar uw kind hulp bij nodig heeft.
  Het is overigens niet verplicht om een plan te maken.
 3. Indien door de gemeente gewenst: samen met u het opstellen van een budgetplan. Meestal is dit niet nodig.
 4. De gemeente onderzoekt de aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren.
  (Momenteel kan dit oplopen tot wel 10-12 weken)
  Meestal vindt er dan een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’. Een van onze coaches is daarbij aanwezig ter ondersteuning.
 5. U krijgt een verslag van het onderzoek. Als u het eens bent met wat hierin staat, ondertekent u het verslag. Als u het niet eens bent met het verslag, ondertekent u het verslag niet. U schrijft er wel bij waarom u het er niet mee eens bent.
 6. Nadat u het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of u de gevraagde hulp krijgt. Ook hoort u dan of u voor die hulp een pgb krijgt. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

! Ondertussen zouden we al in voortraject met de begeleiding/coaching kunnen starten. De eerste sessies zouden dan door u zelf bekostigd moeten worden. De ervaring heeft geleerd, dat de gemeenten sneller goedkeuring geven, met terugwerkende kracht, als de begeleiding al is gestart.

Wat doen wij voor u, na de goedkeuring van de gemeente:

 1. Wij zorgen voor een goed overzicht van uw situatie d.m.v. behoorlijke verslaglegging die wij ieder kwartaal aan u overleggen.
 2. Wij houden uw PGB-administratie bij (urenoverzicht en budgetoverzicht) en houden u daarvan op de hoogte.
 3. Samen met u, communiceren wij met de betreffende instanties.
 4. iedere laatste sessie van de maand, stellen wij een gedetailleerde factuur op voor het aantal coachingsuren van die maand. De factuur wordt door u gecontroleerd en indien goedgekeurd, door u en uw coach ondertekend. Uw coach stuurt de factuur dan per post naar de SVB.
 5. Vervolgens maakt de SVB binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag over op de rekening van AutismeCentraal.nl.Mocht de vergoeding vanuit het PGB niet ons volledige tarief dekken, dan krijgt u van ons separaat een factuur voor het resterende bedrag.
  Stel: ons uurtarief bedraagt € 69,–. Het PGB vergoedt bijvoorbeeld € 55,– per uur, dan dient u zelf € 14,– per uur bij te betalen.
  Meestal kunnen die kosten tot max. 50% worden afgetrokken van de belasting.

Tip: Sommige gemeenten keuren aanvragen voor een PGB af, terwijl dat niet is toegestaan. Sommige gemeenten geven al snel aan dat ze twijfelen of uw aanvraag in behandeling zal worden genomen. We raden u aan dan toch de volledige aanvraag met alle stappen af te maken. Als de gemeente uw aanvraag uiteindelijk afwijst, is de reden daarvoor vastgelegd in een verslag. Daar kunt u dan officieel bezwaar tegen maken. Houdt u er rekening mee, dat de wachttijd bij gemeenten momenteel kan oplopen tot wel 10 weken.

Ten slotte:
Als officiële zorgaanbieder zijn wij wettelijk verplicht een zorgcontract en een opdrachtovereenkomst met u af te sluiten, voordat wij onze werkzaamheden voor u gaan uitvoeren.

Bedankt voor uw vertrouwen. Wij kijken er naar uit om met u samen te mogen werken.

Met vriendelijke groet,

Janet & Piet Litmaath
AutismeCentraal.nl
Autismecoaching – Matrixcoaching –
Kindertalentenfluisteraar – Coaching-on-the-job –
Budgetcoaching – Klankbordcoaching

K.v.K 76314545

SBI 85999 – Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g.

op al onze diensten is onze AVG van toepassing

AGB 41787008 WMO/PGB

SBI 86919 – Overige paramedische praktijken

BTW NL003094813B15

SBI 88992 – Ambulante jeugdzorg, ambulante, concrete dienstverlening, advisering, het op orde maken van en helpen bij de administratie van cliënten

Tarieven:
Intake/kennismaking                               €   75,– ( wordt in aansluitend traject van tenminste 5
sessies verrekend)
Uurtarief individuele coaching:               €   69,–
Uurtarief relatiecoaching:                        € 120,–
Uurtarief gezinscoaching:                       € 150,–
Kilometervergoeding:                             €     0,21 p.km. 1ste 10 km. vrij
Bureauwerkzaamheden:                         €   17,25  per kwartier

Voor cliënten met een bijstandsuitkering, een WAO- , Wia-, of WW-uitkering hanteren wij speciale tarieven. Informatie op aanvraag.

Diverse trajecten:

Ik en mijn autisme. Levensbrede coaching.
Voor jongens en meiden van 8 tot en met 21 met en zonder diagnose.
5 persoonlijke gesprekken van maximaal anderhalf uur in onze praktijk of via Teams.
Waarmee kan ik je helpen? (Of: wat is er aan de hand?).
Hoe gaat het thuis?
Hoe gaat het op school?
Hoe gaat het met je vrienden en vriendinnen?
Wat zijn kenmerken van autisme? ( of ADD \ ADHD \ PDD-Nos)
Herken je kenmerken bij jezelf?
Hoe beïnvloeden die jou en je omgeving.
Hoe kun je er beter mee omgaan?
Hoe herken je dat je overprikkelt raakt? ( geïrriteerd / boos/ verdrietig / angstig…)
Hoe voorkom je overprikkeling?
Hoe krijg ik meer ruimte in mijn hoofd?
Hoe houd  ik mijn aandacht beter vast?
Toepassing Matrix-methode: onverwerkte angsten en emoties (www.matrixmethode.nl)
Je krijgt het boek Lifehacks voor meiden met autisme of
Het boek Autisten liegen niet of
Het boek Waarom ik soms op en neer spring

Dit is een persoonlijk begeleidingstraject  van 5 sessies volledig op jou afgestemd.
De investering in jezelf is 597 euro.

Meer rust en minder stress.  Voor jongvolwassenen en volwassenen vanaf 21 jaar.
Een persoonlijk coachingstraject  van 7 sessies van maximaal anderhalf uur.
Met praktische en overzichtelijke tools en werkbladen die jou helpen om:
Inzicht te krijgen in jouw kenmerken van autisme
Stress en ontspanning met elkaar in balans te brengen
Relatiescan: hoe verbeter ik mijn relaties
Werkscan: hoe gaat het op het werk. Wat kan anders. Wat moet anders.
Je krijgt het boek ‘Meer rust en minder stress bij autisme van Marja Boxhoorn
Mogelijkheid tot dagelijkse ondersteuning via whatsapp of e-mail.
Samen stellen we een plan op om terugval te voorkomen.
Inclusief huiswerkopdrachten In 7 stappen naar minder stress.
De investering in jezelf is 995 euro

Klankbord Coaching. Voor jongeren en volwassenen met en zonder autisme.

Sommige cliënten vinden een klankbord en een luisterend oor ook al voldoende. Sommige cliënten willen alleen maar gehoord willen, zonder direct een inzicht of oplossing voor hun probleem te willen krijgen.

Gehoord willen worden is een menselijke behoefte. Wanneer iemand de tijd voor ons neemt om echt te luisteren, voelen we ons gehoord en bevestigt in ons bestaan. Je kunt mensen dus geen mooier cadeau doen dan door ze aandacht te geven en oprecht naar ze te luisteren.

Aandacht geven en kunnen luisteren behoren tot de basisvaardigheden van iedere goede coach. Soms is het luisteren naar iemands verhaal al voldoende om een verandering in gang te zetten. Wanneer mensen praten, praten ze niet alleen maar ordenen ze hun gedachten tegelijkertijd. Een coach die zelf alleen maar aan het woord is belemmert dit proces.

Wanneer een cliënt behoefte heeft aan feedback, laat hij of zij dat vanzelf weten. Voor de coach is NIVEA  dan van belang; Niet Invullen Voor Een Ander.
Laat met gerichte tegenvragen of opmerkingen de cliënt zijn of haar eigen conclusies trekken en oplossingen vinden, als hij of zij daar de behoefte aan heeft.

Per enkele sessie van één a anderhalf uur.

De investering in jezelf is € 69,– per uur / PGB-WMO Tarief = op aanvraag

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden en AVG

Voor meer info over het PGB zie:

https://www.pgb.nl/pgb/pgb-aanvragen/een-pgb-aanvragen-bij-de-gemeente/